2013 06 04

Žmogaus teisių problemos Lietuvoje išstumtos iš viešojo ir politinio gyvenimo

Žmogaus teisių padėtis Lietuvoje atkreipė dėmesį 80 įvairių žmogaus teisių gynimo organizacijų atstovų, susirinkusių į tarptautinio tinklo prieš diskriminaciją „UNITED for Intercultural Action“ konferenciją Lietuvoje. Konferencijoje „Persvarstant įvairovę: iššūkiai lygybei Europoje ir nauji sprendimo būdai“ buvo nagrinėjamos Lietuvos ir kitų Rytų bei Centrinės Europos šalių tautinių, etninių mažumų problemos.

Atkreiptas dėmesys, kad artėjantis Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos (ES) Tarybai yra ne tik garbė, bet ir didelis iššūkis. Visa Europa į Lietuvą žvelgs po padidinamąjį stiklą, todėl būtina iš tikrųjų spręsti žmogaus teisių problemas, o ne trypčioti vietoje.

Vieno iš konferencijos organizatorių Lietuvoje – Nacionalinio socialinio integracijos instituto (NSII) – direktorė Neringa Jurčiukonytė teigė, kad UNITED konferencija Lietuvoje vyko neatsitiktinai. „Vis daugiau nerimo kelia valstybės požiūris į etninių mažumų integracijos ir švietimo problemas bei biurokratinis požiūris į tarptautines iniciatyvas, kurios gali duoti tiesioginės naudos visai Lietuvos visuomenei“, – sakė N.Jurčiukonytė.

Jos teigimu, ypatingai daug susirūpinimo kelia nesprendžiamas romų integracijos ir švietimo klausimas, žmonių su negalia stigmatizavimas viešojoje erdvėje, viešos politikų atakos prieš homoseksualius asmenis ir bandymai riboti jų teises įstatymais. „Be visa to, nei vietinės NVO, nei konferencijos svečiai nesuvokia, kodėl Lietuvos valdžios institucijos vengia prisijungti prie tarptautinių iniciatyvų, tokių kaip „No Hate Speech“ judėjimas, kuris padeda jaunimui kovoti su neapykantos kalba internete“, – dėstė NSII vadovė.

Kito konferencijos organizatoriaus – Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI) – l.e.p. direktorė Dovilė Šakalienė pažymėjo, kad Lietuvai įvykdžius formalius reikalavimus ir įstojus į Europos Sąjungą, žmogaus teisės buvo tiesiog išstumtos iš politinės darbotvarkės. „Trūkstant žmogaus teisių švietimo ir aiškios bei kryptingos valstybės politikos šioje srityje, visuomenėje auga priešiškos, nepakančios nuotaikos įvairių žmonių grupių atžvilgiu, kuriomis nevengia naudotis kai kurie politikai, imdamiesi įvairių diskriminacinių iniciatyvų. Tokiu būdu mes ne tik apsunkiname šalia esantiems gyvenimą bei skatiname emigraciją, bet ir dar stipriau įtvirtiname savo kaip post-sovietinės šalies įvaizdį europiečių akyse“.

Anot Dovilės Šakalienės, Lietuva, pirmininkaudama Europos Sąjungos Tarybai, turi puikią progą šį įvaizdį keisti, tačiau tam reikėtų pradėti rimtai žiūrėti ne tik į energetinius ir ekonominius, bet ir į žmogaus teisių bei socialinius klausimus.  

UNITED tinklo atstovai taip pat pastebėjo, kad Lietuvos valdžios institucijos į žmogaus teisių problemas bei organizacijas žiūri biurokratiškai ir vengia imtis iniciatyvos. „Mūsų patirtis organizuojant konferenciją – puikus pavyzdys, kaip Lietuvos institucijos bendradarbiauja su NVO. Dėl biurokratinių kliūčių į konferenciją negalėjo atvykti vienas iš mūsų partnerių. Lietuvos užsienio reikalų ministerija neišdavė Šengeno vizos žmogaus teisių gynėjui iš Kamerūno respublikos, nors tam trukdė biurokratiniai formalumai, kuriuos buvo galima įveikti gera valia“, – sakė UNITED atstovas Geertas Ates.

UNITED tarptautines konferencijas rengia du kartus per metus. Kita konferencija bus surengta rudenį Prahoje (Čekija).

 

Apie UNITED

 UNITED savo veiklą pradėjo 1992 metais, kai dviejų antirasistinių Europos jaunimo seminarų dalyviai Strasbūre nusprendė įsteigti tinklą, vienijantį nevyriausybines organizacijas visoje Europoje. Nuo 1993 prie UNITED prisijungė daugiau nei 560 organizacijų iš 46 Europos šalių. UNITED kovoja su netolerancija, pasisako prieš nacionalizmą, rasizmą, fašizmą, teikia pagalbą migrantams ir pabėgėliams.

 Pagrindinis UNITED tikslas – tarpkultūrinis supratimas ir bendradarbiavimas. Organizacijos vizija yra sukurti tolerancijos Europą, kurioje vyrautų solidarumas ir pagarba žmogaus teisėms.

 

Apie NSII

NSII įkurtas 2009 metais atstovauti ir ginti pažeidžiamų visuomenės grupių interesus. Organizacija kuria ir taiko socialines inovacijas, padedančias  daugialypėje visuomenėje integruotis žmonėms iš įvairių pažeidžiamų socialinių grupių. Institutas vykdo 4 testines programas:

1.  Gyvoji biblioteka (www.gyvojibiblioteka.lt).

Programos tikslas – griauti mitus apie pažeidžiamas visuomenės grupes, sudaryti sąlygas pažeidžiamoms grupėms atstovauti save. Visuomenės nuostatos keičiamos, ugdomas supratimas pasitelkiant didžiausią psichologinį poveikį turintį šaltinį – tiesioginį kontaktą, asmeninę patirtį.

 

2. Žurnalistų ugdymo programa (www.jauniejizurnalistai.lt)

Programos tikslas – objektyviai ir etiškai vaizduoti visuomenės pažeidžiamas grupes žiniasklaidoje, prisidėti prie objektyvios, etiškos, kompetentingos žiniasklaidos ugdymo procesų. Ši programa, dar formuojantis būsimųjų žurnalistų rašymo įgūdžiams, atpažįsta  gabius jaunuosius žurnalistus, motyvuoja, teikia informaciją, paremia ir įgalina socialiai atsakingai veiklai.

 

3. Socialinis taksi (www.socialinistaksi.lt)

Socialinis taksi – unikali paslauga, kuri padeda užtikrinti judėjimo negalią turinčių žmonių kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas (darbą, įvairias organizacijas, ligoninę, universitetą, kiną, teatrą, parduotuvę, susitikimą ir kt.). Tikimasi, kad nauja paslauga Vilniaus ir Klaipėdos miestuose laikui bėgant gerokai padidins negalią turinčių žmonių mobilumą. „Socialinis taksi“ suteiks galimybę nevaržomai judėti, lankytis įvairiose vietose už palankią kainą.

 

4.  Visi skirtingi – visi lygūs (www.visiskirtingivisilygus.lt)

Programos tikslas yra įgalinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti kuriant taikias bendruomenes, paremtas įvairove ir socialine įtrauktimi, kuriose vyrautų pagarba ir savitarpio supratimas. Programos tikslo siekiama šviečiant apie žmogaus teises, skatinant aktyvų dalyvavimą. Tai įgyvendinama remiantis neformaliais, informaliais ir formaliais ugdymo metodais  bei pasitelkiant bendraamžių švietėjų tinklą.

 

Apie ŽTSI

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) – 2003 m. įkurta nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, siekianti ugdyti atvirą ir demokratinę visuomenę konsoliduojant žmogaus teises ir laisves.

Nuo 2008 m. ŽTSI inicijavo ar prisijungė prie 15 strateginių bylų nacionaliniuose teismuose ar Europos žmogaus teisių teisme.

ŽTSI kasmetinės žmogaus teisių kampanijos – Savaitė prieš nepakantumą (skirta Tarptautinei dienai prieš rasizmą paminėti) bei Žmogaus teisių mėnuo (skirtas Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti) – tapo laukiama tradicija: kasmet organizuojami vis nauji renginiai, pritraukiantys vis didesnį ratą dalyvių, studentų ir kitų interesantų.

Nuo įsteigimo ŽTSI leidžiama periodinė žmogaus teisių apžvalga „Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje“ siekia užpildyti nepriklausomos žmogaus teisių stebėsenos spragą, likusią po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą.

Komentarai

Draugai ir parteriai: