2013 08 22

Vilniaus centre išdygęs labirintas be išėjimo – nuoroda į vaikų ugdymo problemas

Trečiadienį ryte praeivių dėmesį traukė V. Kudirkos aikštėje Vilniuje stovintis kartoninis labirintas. Aikštėje vyko socialinė akcija, kurią organizavo projekto „Demokratijos kodas“ dalyvės, globojamos Nacionalinio socialinės integracijos instituto (toliau – NSII).

Akcijos metu valdininkai ir politikai, bei praeiviai buvo kviečiami paimti už rankos romiuką ir pervesti jį per labirintą. Deja, simbolinis labirintas išėjimo neturėjo. Akcijos organizatoriai pasirinko išradingą būdą atkreipti visuomenės dėmesį į romų vaikų integracijos ir švietimo problemas Lietuvoje. Tačiau valdžios atstovai akcijoje taip ir nepasirodė.

http://www.youtube.com/watch?v=2dWYWKu6hG4

 

 Dabartinė sistema sudaro sąlygas, romų vaikus lengva ranka siųsti mokytis į specialaus ugdymo mokyklas, kuriose jie mokosi su intelekto sutrikimų turinčiais vaikais.

Nepaisant to, jog Lietuva sakosi vykdanti romų integracijos programą, dalis romų vaikų rugsėjo pirmą nesimokys kartu su visais. Anot NSII direktorės Neringos Jurčiukonytės, tam kliūtis sudaro aiškios švietimo strategijos ir stebėsenos trūkumas. Romų vaikai anksti iškrenta iš švietimo sistemos (įveikia tik pradines klases), o pasitaiko ir šiurpinančių atvejų. Vienas iš jų buvo aptiktas Žagarės specialiojoje mokykloje, kuri yra skirta vaikams su intelekto sutrikimais. Čia, kartu su vaikais, kuriems būtinas išskirtinis ugdymas, mokosi ir visiškai sveiki romų vaikai.

„Norint leisti vaiką į tokią mokyklą – turi gauti pažymą, jog tavo vaikas turi intelekto sutrikimą ir gali joje mokytis,“ – teigė viena iš akcijos iniciatorių Jolanta Stasilo. „Patys dažnai neturėdami ir pagrindinio išsilavinimo, tėvai nori, kad jų vaikai mokytųsi, bet galvodami apie pigesnes alternatyvas jie išprašo pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojų, valstybės tarnautojų, kad jų vaikams būtų išduota

IMG_1592

 pažyma, rekomenduojanti mokytis kartu su intelekto sutrikimų turinčiais vaikais“, – sakė ji. J. Stasilo teigimu, ši situacija talpina ir įvairių kitų kompleksinių priežasčių, tačiau viena yra aišku: kitos grupės atveju jokios komisijos neleistų susidaryti panašiai situacijai.


Etninių tyrimų centro atlikto tyrimo duomenimis – penktadalis romų niekada nėra lankę mokyklos ir tik 17,3 procentai šios tautybės atstovų yra baigę devynias ar daugiau klasių. Daugiau kaip pusė visų apklausoje dalyvavusių romų nėra baigę daugiau mokyklos klasių, nei jų tėvai. Šie skaičiai rodo, jog romų bendruomenės socialinė raida nevyksta. Kaip nevyksta ir integracijos programų veiksmingumo užtikrinimas. Tam, kad situacija iš esmės pasikeistų specialistai nurodo reikalingus atlikti veiksmus: tai ir mokymo priemonių pritaikymas vaikams, kurie mokosi ne savo gimtąja kalba, ir mokytojų bei jų asistentųų įgalinimas dirbti su romų vaikais. Integracija turėtų prasidėti jau nuo lopšelio, darželio, o ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai turėtų būti rengiami taip, kad sugebėtų į vaikų integracijos procesą įtraukti ir jų tėvus.
Būtent dėl šių priežasčių aikštėje stovėjo labirintas simbolizuojantis susiklosčiusią padėtį: vaikams negali padėti tėvai, o atsakingos institucijos kol kas nekeičia situacijos iš esmės. „Norime atkreipti dėmesį, kad šio labirinto įkaitai yra vaikai, kuriems jau dabar reikia konstruktyvių ir veikiančių valdžios institucijų sprendimų. Situacija pasikeis tik tuomet, kai leisime vaikams išeiti iš užburto rato suteikdami visavertį išsilavinimą. Tokiu atveju jie išsilavinimą suteiks savo vaikams ir ratas pajudės“, – teigė Nacionalinio socialinės integracijos instituto direktorė. Etninių tyrimų centro atlikto tyrimo duomenimis – romai išlieka labiausiai diskriminuojama socialine grupe. Valdžios institucijų veiksmai sudaro įspūdį, jog dėmesio į šią grupę nekreipia ne tik visuomenė, bet ir valdininkai. 2008m.

 

Komentarai

Draugai ir parteriai: