Tadas Leončikas

Tadas Leončikas

Eurofound tyrimų mokslinių tyrimų vadovas, sociologijos daktaras. Prieš prisijungdamas prie „Eurofound“ 2010 m. Tadas  vadovavo Etninių tyrimų centrui. Atsižvelgiant į klausimus, lygybės, diskriminacijos ir migracijos, jis dirbo su Fundamentalių teisių agentūra. Šioje programoje jis recenzuoja jaunųjų žurnalistų darbus susijusius su ksenofobija, rasine diskriminacija, teikia siūlymus straipsnių tobulinimui.

Draugai ir parteriai: