2014 11 11

Pirmieji mokymai: profesionalios ir etiškos žurnalistikos link

Iš daugybės norinčių dalyvauti Jaunųjų Žurnalistų ugdymo programoje į pirmą jos etapą buvo atrinkti tik dvidešimt septyni įdomiausių ir labiausiai motyvuotų straipsnių autoriai. Atlikus pirmąją praktinę užduotį – parašius straipsnį socialine tematika, tik septyniolika geriausiųjų galėjo džiaugtis patekimu į antrąjį Žurnalistų ugdymo etapą, kur jų laukė naujos pažintys, geriausi ekspertai ir dar vienas išbandymų etapas.

6. slepiamės

Spalio 24– 25 dienomis žurnalistų ugdymo programos dalyviai dalyvavo pirmuose mokymuose, kurie vyko tarp Vilniaus ir Kauno esančioje Roko sodyboje. Taigi, ką mes veikėme? Ko išmokome?

Pirmoji mokymų diena bene visiems buvo labiausiai kelianti nerimą. Nežinia ko galima laukti ir tikėtis iš projekto rengėjų žadino nedidelį jaudulį. Tądien dalyviai išklausė keturias paskaitas. Pirmą seminarą apie žmones su negalia vedė Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė Rūta Ruolytė. Buvo kalbama apie norminės visuomenės stereotipus ir jos išankstinius nusistatymus apie neįgaliuosius. Pakeisti senas pažiūras į žmones, turinčius negalią.

Koalicijos „Galiu gyventi“ vadovė Jurgita Poškevičiūtė vedė seminarą apie žmonių priklausomybę narkotikams. Paskaitoje buvo išaiškintos narkotikų vartojimo priežastys ir pasekmės, pateikti realūs pasakojimai ir įrodymai. Vienas iš koalicijos „Galiu gyventi“ tikslų – mažinti pažeidžiamų asmenų stigmą ir diskriminavimą, formuojant visuomenės nuomonę. Todėl pabrėžta, kad narkotikus vartojantis žmogus nebūtinai yra narkomanas, nors dažnai žmonės nesigilindami į konkrečias situacijas daro skubotas paviršutiniškas išvadas.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė Aušra Simoniukštytė kalbėjo apie romų integraciją. Lektorė analizavo sunkią romų padėtį Lietuvoje, klaidingas išankstines nuostatas, stiprinamus stereotipus, pavyzdžiui, „visi čigonai – vagys“, ir apie kitus šios tautinės mažumos gyvenančios Lietuvoje, sunkumus ir rūpesčius. Taip pat paskaitoje buvo aptarti romų vaizdavimo bruožai lietuvių žiniasklaidoje.

Apie sutrikusios psichikos žmonių gyvenimą, problemas bei jų galimus sprendimus ir visuomenės požiūrį į, psichikos sutrikimus turinčius, žmones kalbėjo globalios iniciatyvos psichiatrijoje projektų vadybininkė Karilė Levickaitė.

Antroji mokymų diena buvo labai produktyvi ir darbinga. „Reitingų” žurnalo vyriausias redaktorius Gintaras Sarafinas projekto dalyviams vedė seminarą apie tiriamąją žurnalistiką. Lektorius pasakojo apie žurnalisto gyvenimo būdą, minėjo dažniausiai pasitaikančias klaidas, paaiškino, kaip jų išvengti, dalijo patarimus visuomenei naudingam tyrimui atlikti.

Vidurdienį prasidėjo bene smagiausia mokymų dalis – kūrybinės dirbtuvės, komandos formavimas ir tyrimų temų vystymas. Visi dalyviai, išklausę paskaitas ir pasisėmę naujų idėjų kūrybai, poromis išsirinko temą ir kūrė planus būsimam žurnalistiniam tyrimui atlikti.

Išklausius visų dėstytojų seminarų galima teigti, kad visų svarbiausia yra žmogus, o ne jo tautybė ar negalia. Visi mes esame lygūs ir privalome gerbti vienas kitą neatsižvelgdami į tautybę, negalią ar kitokią priklausomybę. Mūsų pareiga ne diskriminuoti, stigmatizuoti, demonizuoti ar kaip nors kitaip reikšti neapykantą, o mėginti keisti požiūrį į senas, klaidingas pažiūras. Tikiuosi, jog šiomis žiniomis, kelias į profesionalesnę bei etiškesnę žurnalistiką tik prasidės…

Karolina Mikoliūnaitė

 

EEA+Grants+-+JPG (1) 2Šis straipsnis buvo parengtas įgyvendinant Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programos Lietuvoje remiamo projekto „Visi skirtingi – visi lygūs: aktyvus dalyvavimas, įvairovė, žmogaus teisės“ dalis. 

 

Komentarai

Draugai ir parteriai: