Rėmėjai

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Finansuoja demokratiškumo projektą “Demokratijos adresas žurnalistika”.

www.jtba.lt

Jaunimo reikalų departamentas

Administruoja Lenkijos – Lietuvos jaunimo mainų programą, kurios metu konkurso būdu buvo paremtas ir jaunųjų žurnalistų mainų projektas.

www.jrd.lt

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas

Finansavo Lenkijos – Lietuvos jaunimo mainus “Demokratijos adresas – žurnalistika”. Šių mainų metu sukurti straipsniai yra publikuojami tinklalapyje.

www.jrd.lt/index.php?353462980

Partneriai

Koalicija “Galiu gyventi”

Organizacijos ekspertai prisideda prie jaunųjų žurnalistų konsultavimo rašant priklausomybės tema.

www.galiugyventi.lt/

Lietuvos žurnalistų sąjunga

Globoja šį projektą, teikia rekomendacijas, rekomenduoja ekspertus.

www.lzs.lt

Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija

Prisideda informacijos sklaida, konsultacijomis.

www.njrka.lt

Jungtinė savivaldybės taryba

Partneris Latvijoje.

www.dnd.lv/

Daugpilio ir Ilukste rajonų “Kaimynai”

Atsakingi už projekto veiklų koordinavimą Latvijoje.

www.daugavpils.partneribas.lv

MEDIA forumas

Informaciniai programos partneriai.

http://www.mediaforumas.lt

Draugai ir parteriai: