Audronė Nugaraitė

Audronė Nugaraitė

Docentė, socialinių mokslų daktarė, VU žurnalistikos studijų programos dėstytoja, visuomenės veikėja. Baigė VU žurnalistikos studijas, ilgametė VU žurnalistikos instituto direktorė. 1993 m. pirmoji Lietuvoje apgynė informacijos mokslų srities disertaciją Lietuvos žinybinės spaudos tema, socialinių mokslų daktarė. Prie šios ugdymo programos Audronė prijungia kaip žurnalistų mokymų lektorė.

Paskelbė publikacijų Lietuvos ir užsienio spaudoje, taip pat mokymo ir metodinių darbų. Buvo LR Prezidentės patarėja. VU žurnalistikos specialybės studentams dėstė žurnalistikos teorijos, ryšių su visuomene disciplinas, profesinę etiką, rizikos komunikaciją, vėliau – pilietinės žurnalistikos kursą, diplomatinę žurnalistiką, bendravimą su žiniasklaida. Mokslinių interesų sritys – medijų sklaida ir koncentracija, ryšių su visuomene teorija.

Audronė Nugaraitė dalyvauja tarptautiniuose projektuose. „Gži“ internetinio portalo, siekiančio aukštesnių žurnalistinės etikos standartų, draugijos narė. Taip pat Lietuvos ryšių su visuomene sąjungos narė – steigėja, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų komisijos narė, žurnalistų sąjungos narė, VU Senato narė, Europos ryšių su visuomene mokymo ir tyrimo asociacijos (EUPRERA) narė, Lietuvos reklamos biuro Arbitražo narė, LŽS almanacho „Žurnalistika“ redkolegijos pirmininkė, žurnalo „Informacijos mokslai“ redkolegijos narė, Tarptautinės žurnalistų federacijos narė, Lietuvos studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertė, Lietuvos valstybinio Mokslo ir studijų fondo ekspertė.

Draugai ir parteriai: